Tận tâm vì khách hàng và đối tác
Toggle Menu

Bình Chứa Khí Nén

Bình chứa khí nén 2000 lít, 1000 lít, 500 lít 8 bar, 10 bar, 12 bar 

Bình chứa khí nén chịu được áp suất cao sản xuất tại Việt Nam